پدرام جمشیدی
آهنگساز
پدرام جمشیدی
آهنگساز

تک آهنگ ها

شهریور ۸, ۱۳۹۹ سکوت کن
تک آهنگ ها

تک آهنگ “سکوت کن” سال تولید: 1397 اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در telegram اشتراک گذاری در facebook

شهریور ۸, ۱۳۹۹ شومینه
تک آهنگ ها

تک آهنگ “شومینه” سال تولید: 1397   اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در telegram اشتراک گذاری در facebook

مرداد ۲۸, ۱۳۹۹ تصور
تک آهنگ ها

تک آهنگ “تصور” سال تولید: 1397 اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در telegram اشتراک گذاری در facebook

مرداد ۱۲, ۱۳۹۹ گاهی ابریست
تک آهنگ ها

تک آهنگ “گاهی ابریست” سال تولید: 1396 اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در telegram اشتراک گذاری در facebook

مرداد ۷, ۱۳۹۹ جانان
تک آهنگ ها

تک آهنگ “جانان” سال تولید: 1399 اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در telegram اشتراک گذاری در facebook

تیر ۲۲, ۱۳۹۹ والس آواز پرندگان – The Song of Birds Waltz
تک آهنگ ها

تک آهنگ “والس آواز پرندگان (The Song of Birds Waltz)” سال تولید: 1399 اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در…